2011-01-06

Kostnaden för diabetesvården i USA ökar

Amerikanska "Agency for Healthcare Research and Quality" har räknat på kostnaden för diabetesvården i USA.

Antal vuxna som behandlas för diabetes i USA har ökat från 9,1 miljoner år 1996 till 19,3 miljoner år 2007 (112%).

Antal vuxna som behandlas för diabetes 1996 och 2007:

  • över 65 år - ökade från 4,3 till 8 miljoner (86%)
  • mellan 45-64 år - ökade från 3,6 till 8,9 miljoner (147%)
  • mellan 18-44 år - ökade 1,2 till 2,4 miljoner (100%)

Kostnaden för behandling av diabetes har mer än fördubblats, från 18,5 till 41 miljarder dollar.

Kostnaden för behandling av diabetes där patienten inte är inlagd på sjukhus, har ökat från 5 till 10 miljarder dollar (jag undrar om detta innebär att resterade 31 miljarder dollar enbart är för sjukhusvård av diabetespatienter?!).

Totala kostnaden för receptbelagda mediciner har ökat mer än fyrfaldigt från 4 till 19 miljarder dollar över de 11 åren. Per patient har kostnaden för receptbelagd medicin ökat från 495 till 1048 dollar per år.Vad sägs om att äta riktig mat istället, så kunde både antalet diabetiker och vårdkostnaden minskas istället för att öka?


LCHF-kost, så kallad "riktig mat", har många hälsoförbättrande effekter, t.ex ögonbottenförändringar som går tillbaka, minskning av högt kolesterol, man kan bli insulinfri diabetiker (och därefter förbannad på diabetesvården), man kan äta fett och bli smal, man kan tacka nej till sin diabetes (men du är väl inte fettskrämd?)  det finns chans till bättre minne och minskad risk för hjärtinfarkt, eller ökad muskelmassa.Källa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar