2011-07-29

Fettskatten i Danmark vacklar!

Skatten på mättat fett är tänk att införas i Danmark den 1 oktober 2011. Inför detta så erkänner den Danska hälsoministern Bertel Haarder att avgifter (skatt) knappast har någon effekt på valet av livsmedel ur hälsosynpunkt. Hälsoministern säger att vi (Danskarna) lägger 5% av sin inkomst på mat, och då ger en ökning med 0,5% ingen eller nästan ingen påverkan.

Claus Søgaard-Richter som är direktör på Landbrug&Fødevarer säger i ett pressmeddelande att det är otroligt att den Danska regeringen först nu erkänner att avgifter har ringa effekt, de har försökt göra regeringen uppmärksam på detta under hela beslutsprocessen.

Nu kan man ju tro att Claus Søgaard-Richter har förstånd att kritisera fettskatten under bättre vetande, men tråkigt nog framgår det tydligt att inget av detta politiska tjäbbel syftar till något som helst hälsofrämjande.
I nästa mening säger Claus Søgaard-Richter om den tilltänkta fettskatten:

- "Det kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för livsmedelsindustrin."

och blottlägger därefter den gamla fettskräcken:

- "De flesta livsmedelsföretag har under många år skapat fettsnåla produkter."

och för att lägga någon slags tyngd i uttalandet så släpper han den märkliga uppgiften:

- "T.ex har mejerinäringen de senaste 10 åren tagit bort 13 miljoner kg mättat fett från sina produkter. Detta motsvarar 2,5 kg per Dansk."

Sammanfattning:
  1. Fettskatten har ingen effekt på konsumentens val av livsmedel ur hälsosynunkt - ta bort den!
  2. Fettskatten får stora ekonomiska konsekvenser för livsmedelsindustrin - tänk vad motsägelsefullt?!
  3. Fettskräcken lever vidare...!
Det enda positiva är väl att Claus Søgaard-Richter överväger att överklaga ärendet till EU om fettskatten införs.