2010-01-10

De fetas kamp mot diskriminering

Artikel i Svenska Daglbadet. Tre citat ur artikeln:

–Vi uppmanar inte människor att bli tjocka. Det är en medborgarrättsfråga, att människor behandlas lika oavsett storlek, fastslår Peggy Howell, taleskvinna i Naafa, National Association to Advance Fat Acceptance, en av många organisationer för överviktiga i USA.

Namnet på organisationen "...Fat Acceptance"...  Man är ute efter att samhället ska acceptera feta som vilken annan människa som helst. Feta har t.ex lägre lön och detta drabbar mer kvinnor än män. Givetvis låter detta helt rimligt i min öron; bara för att man är fet betyder det inte att man är dum; man kan göra minst lika bra arbete som en smal person - dock med det lilla förbehållet att fetman i sig kan göra begränsningar i vad man kan utföra.


–Det man idag betraktar som vetenskap är bara klichéer. Mycket av det som forskarna lyfter fram står faktiskt i konflikt med deras egna data – för att de vill tro att fett leder till dålig hälsa och sedan döden, säger Marilyn Wann

Intressant iakttagelse av Marilyn Wann...!

En annan måltavla för ”fat pride”-rörelsen – och här instämmer för övrigt många näringsexperter – är bantningsindustrin.

–Den omsätter 58 miljarder dollar på att göra folk smalare. Men helt uppenbart kan de inte leverera utlovade resultat. För i så fall skulle vi ju lägga ut mindre pengar år från år, säger Marilyn Wann.

Det här är ju intressant. Man vill med lagar skapa "rättigheter" även för feta, men man missar målet så fatalt. Återigen - givetvis ska även feta ha "rättigheter" - men i grund och botten är det ju inte rättigheter som är problemet. Problemet är att folk är feta. Man är ju bantningsindustrin på spåren - organisationen NAAFA borde lägga mer krut på att utröna varför man blir fet - då förstår man också varför bantningsindustrin fungerar som den gör, och varför man misslyckas med att lägga ut mindre pengar varje år. "Ingen går ju ner i vikt" - och det måste finnas en orsak!  Den stora frågan blir då:


Varför blir man fet?


Kan DU svara på den frågan?

2010-01-03

Priset var för kostråden...?

I pappersversionen av Sydsvenskan idag:

"Fettdoktorn" utnämndes till årets förvillare av föreningen Vetenskap och folkbildning för sitt budskap om fettrik kost

Detta kallas för en "tidningsanka". Det går inte att åberopa "god tro" eftersom det då är uppenbart att man är svagbegåvad och verkligen inte kontrollerar källan till sitt påstående, så det måste ha att göra med medveten lögn i syfte att svärta ner meningsmoståndare.

Tidningsanka (eller pressanka eller bara anka) är en publicerad "nyhet" som är medvetet falsk. "Ankor" publiceras av olika skäl, till exempel för att svärta ned meningsmotståndare eller för att förbättra försäljningsresultatet. Samma effekter kan ibland nås utan att tidningen tar till medvetna lögner, genom att man publicerar rykten utan att ha försökt kontrollera dessas riktighet. Om falsariet uppdagas, kan tidningen då försvara sig med att man har varit i god tro.

Nyhetstidningar är enligt min mening en nödvändighet i samhället - men hur sjutton ska man kunna lita på dem i vilken fråga som helst - när en sådan här liten notis får passera förbi pressarna.

Den som vill kontakta Sydsvenskan och fråga vad de sysslar med hittar kontaktinformation här.

VoF har gång på gång påpekat att det inte är för kostråden som Annika får priset. Förmodligen är detta helt riktigt eftersom man litar på att pressen gör resten av jobbet...


Hasseman på KiF tipsade här och har en scannad bit av tidningen.