2012-04-19

Bota LCHF-epidimin?

Debatt-artikel:

Mängder av LCHF-böcker, föredrag och kurser säljs för närvarande och bloggarna är otaliga. Fortsätter denna utveckling riskerar folkhälsan att ta allvarlig skada. Det är hög tid att socialdepartementet, Socialstyrelsen och de som betalar för ohälsans verkningar, kommuner och landsting, kommer ut på banan och vidtar en serie av förebyggande insatser. I detta bör framförallt ingå konsumtionsskatter på hälsofarlig mat, befrielse av moms på gröna livsmedel och rekommendation om köttfria dagar. 
Stig Bengmark
professor emeritus, Medfak, Lunds Universitet
Jonas Paulsson (MP)
initiativtagare till Köttfri måndag i Sverige

Författarna glömmer här att det inte spelar någon roll vad socialdepartement, sociastyrelse och kommuner och landsting tycker och gör. Folk kan ta saken i egen händer därför att man redan har sett att det fungerar. Vad skulle dessutom en "rekommendation" om köttfria måndagar kunna göra...?  Mun-till-öra-metoden, bokläsning och studerande av vetenskapliga artiklar (ja, man behöver inte vara professor för att läsa dem) är (väl för dessa herrar tyvärr) något som följer med på köpet när befolkningen enligt lag är skyldig att gå i skolan och lära sig läsa och skriva.


Enda möjligheten att i framtiden stoppa LCHF-epidimin är att avskaffa den obligatoriska skolgången, tillsätta en diktator samt vänta ut att de pålästa generationerna ska dö ut...