2008-11-28

"Livsmedelsverket vägrar inse fakta"

Läkare Annika Dahlqvist och författaren Per Wikholm skriver idag i en debattartikel i Expressen att de tycker Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson ska avgå.
"Livsmedelsverket behöver en ny ledning som har modet att erkänna att dagens kostråd har en svag vetenskaplig underbyggnad."
...

"Efter avslöjanden om starka kopplingar med livsmedelsindustrin, har Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm entledigat ett par jäviga kostexperter i gruppen som skulle ta fram nya riktlinjer för diabetiker. Socialstyrelsen låter nu Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, utse en ny expertgrupp som ska utforma kostråd för diabetiker, personer med hjärt-kärlsjukdomar och överviktiga. Generaldirektören på Socialstyrelsen tog tag i frågan om osunda kopplingar till livsmedelsindustrin efter bara ett par veckor i ämbetet. Livsmedelsverkets generaldirektör blev uppmärksammad på samma missförhållanden flera månader tidigare men underlät att agera."

Tja, vad bygger SLV sina kostråd på egentligen, frågar man efter vetenskapliga undersökningar så hänvisar man bara till studier med tveksamma resultat.

Läs artikeln i sin helhet på Expressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar