2009-08-16

Hur skall vi få andra diabetiker att förstå nyttan?

Helena Hesselmark (kitabu) efterfrågar idéer på kolhydrater.ifokus.se om hur man ska informera diabetiker om hälsovinsterna och nyttan med LCHF-kost.

Vad ska man göra för att få diabetikerna att förstå?

Det går att hitta berättelse om diabetiker som följt med på någon föreläsning med t.ex Annika Dahlqvist och direkt efteråt gått ut och ätit pizza... de har alltså inte förstått någonting om sin sjukdom och dess orsak och verkan.

Helena efterfrågar idéer från diabetiker i tråden på KiF, alla övriga uppmanas att skriva i Annika Dahlqvist inlägg.

HJÄLP TILL MED IDÉER!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar