2008-09-19

Annika Dahlqvist föreläser om LCHF - del 4/18

  • Livsmedelsindustrin har infiltrerat hela etablissemanget med sin lobbyism
  • SNF, ILSI, Unilever, Mazola, Coca-Cola, Kellogs bestämmer kostråden...
  • Dessa organisationer bekostar många utbildningar, konferenser och forskarmöten
  • Dessutom beskostar de all forskning som sker på kost och hälsa
  • Etablissemangets professorer och dietister är totalt aningslösa i sammanblandningen med livsmedelsindustrin
  • "Desto godare middagar desto lägre kryper gränsen för kolesterol"
  • "Läkemedelsindustrin spökskriver forskningsrapporter färdiga att skriva under"
  • EU har bett ILSI utarbeta de nya kostråden
  • Livsmedelsorganisationerna och läkemedelsindustrin bestämmer i praktiken vilka kostråd som ska ges
  • "Industrin" har inget som helst intresse för människornas hälsa


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar