2012-09-14

Bregott går till domstol

I förra veckan beslutade kommunfullmäktige i Herrljunga efter votering och minsta möjliga marginal, att endast smör och Bregott ska få serveras på kommunens skolor och dagis.

Tyvärr har det hamnat smolk i bägaren då fullmäktiges Mats Palm (S) och Finn Svensson (FP) har lämnat in en begäran om laglighetsprövning vid förvaltningsdomstolen. Man vill ha prövat om det är lagligt att välja ut ett enskilt varumärke som Bregott. Man säger att:


"smör kan ju vilken producent som helst tillverka, men Bregott är ett varumärke som endast Arla kan tillverka. Vi vill ha prövat om det är tillåtet att fatta beslut i fullmäktige som endast gynnar en identifierad producent av livsmedel”


Palm och Svensson har även begärt att beslutet ska inhiberas, dvs inte gälla, under tiden som förvaltningsdomstolen prövar om beslutet är lagligt.

Min kommentar


Det är ju hedervärt att man har kommit så långt i Herrljunga att man har förstått att utesluta margariner till skol- och dagisbarn!

Problemet här är väl egentligen inte beslutet blev inlämnat för granskning vid förvaltningsdomstolen, utan snarare att man inte tänkte tillräckligt när beslutet fattades. Tydligen togs saken upp i den livliga debatten som föregick beslutet, och varför begränsade man sig till ett specifikt märke på det man avsåg när det numera finns ett antal alternativ, t.ex Norrgott från Norrmejerier, Skånegott från Skånemejerier, Mjukt & Gott från Valio och Bredbar från Milko?

Vad tycker du, hur skulle kommunfullmäktige ha specificerat vad de avsåg?

Källa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar