2012-12-04

Glukagon stimulerar glukagonproduktionen

Intressant pressmeddelande från Karolinska Institutet om produktionen av glukagon:

Nu har samma forskare visat att även hormonet glukagon kan stimulera sin egen nyproduktion. Det sker genom att hormonet binder till ett specifikt bindningsställe på de glukagonfrisättande cellerna i bukspottkörteln, något som påverkar olika signalvägar. Det leder i nästa led till en aktivering av den gen som producerar glukagon. Att hormoner som frisätts kan påverkar sin egen produktion genom denna typ av positiv återkopplingsmekanism verkar alltså ha en generell biologisk betydelse.

Snacka om intressanta "bi-fynd" från diabetesforskningen. Dock är detta troligen mer intressant för de som förstår hur stor roll glukagonet spelar för fettmetabolismen när det gäller viktnedgång med LCHF-kost, än just för framtida eventuellt nya diabetesmediciner. Med dessa fynd får man en hint om hur hur väl man bör utesluta kolhydraterna i kosten för att uppnå högsta möjliga effekt. Sen utesluts förstås inte påverkan av andra faktorer, men det känns ju lämpligt att sluta hälla bensin på elden innan man försöker släcka den med vatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar