2011-02-20

Blodsockermätaren - diabetikerns bästa vän

- Hur får diabetiker bäst kontroll över sitt blodsocker?
- Med en blodsockermätare! - så klart!

Det här visste vi ju redan, men nu har vi det på internet (förr skrev man - att man hade det på papper...). En studie visar att diabetiker kan få bättre blodsockernivåer (HbA1c, "långtidssocker") genom egenkontroll av nivåerna i hemmet. Givetvis inte bara genom själva mätningen, utan genom de slutsatser man kan dra av att genomföra en serie mätningar. Man ser vad som påverkar. De som lottades till egna blodsockermätningar i studien fick också instruktioner om hur de skulle motverka dåliga serier med mätningar - genom fysisk aktivitet och koståtgärder.

Makten att påverka
Både gruppen som gjorde egna mätningar och den som inte gjorde det hade bättre blodsockervärden efter året som studien pågick, men sänkningen var 0,3 procentenheter större i gruppen som utförde egna mätningar. Givetvis efter att diabetikerna själva hade dragit slutsatsen att de själva har makten att påverka resultatet!

Appropå makten att påverka: Vad är det som höjer blodsockret?  - sockerkedjor!  I dagligt tal "socker" eller "kolhydrater". Minskar man intaget av kolhydrater, så visar sig snart detta på den egna blodsockermätningen (ögonblicksbilden), men givetvis även på "långtidssockret" HbA1c.

Snacka om att ha makten att kunna påverka!  Bara för att man har en blodsockermätare i hemmet (och använder den!).

- AHA!
Blodsockermätare går att få tag i gratis, medan mätstickorna kostar en slant. Jag skrev häromdagen om "Ökad kommersialisering av diabetesforskningen". Tänk om de 9,5 miljoner som Tillväxtverket delade ut till kommersialiseringen av diabetesforskningen (läs: nya dyra mediciner) istället hade satsats på mätstickor till egenkontroll av blodsockret. Det kunde ha blivit totalt c:a 950.000 mätningar, och baserat på mätning varje kvart efter måltiden, totalt 8 mätningar, kunde det ha blivit nästan 119.000 mätserier, uppdelat på en mätning om dagen i 30 dagar - så hade 4000 diabetiker haft bra underlag för förståelse av kopplingen mellan KOST och BLODSOCKERNIVÅ!  och ta makten över sitt sjukdomsförlopp!  (det s.k "naturalförloppet")

Den aktuella studien finansierades av läkemedelsföretaget Roche, och de skrattar förstås hela vägen till banken när de tänker på att det i framtiden kan bli så att ALLA diabetiker ska ha egna blodsockermätare - de får ju sälja mätstickor till de facila priset av nästan 10 kr per styck (?) (men det drabbar ju förstås inte diabetikern själv - den stora "statliga diabeteskossan" står ju för kostnaden genom högkostnadsskyddet). Roche, och alla andra läkemedelsföretag, bör alltså vara högst intresserade av att sälja fler mätstickor.


Men det kan också vara att bita sig själv i svansen. Tänk när alla diabetiker upptäcker att blodsockermätaren nästintill är onödig... och kan användas sparsamt. Då blir det färre sålda stickor - när de har upptäckt VAD som ger det främsta symtomet på sjukdom...

- KOLHYDRATER!


Studien

Läs mer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar