2011-03-06

Spindelväv botar diabetes?Forskare vid Lantbruksuniversitet i Uppsala har lyckats få insulinceller att tillverka insulin utanför kroppen genom att använda sig av ett något ovanligt material.Förhoppningen är att så småningom kunna transplantera in cellerna i kroppen och bota diabetes.

Citat SVT Text:

106 SVT Text     Söndag 06 mar 2011
 INRIKES Publicerad 6 mars      
                    
 Spindeltråd en väg att bota diabetes 
                    
 Spindeltråd kan i framtiden användas 
 för att bygga organ och celler som  
 kan transplanteras in i människo-   
 kroppen, enligt forskare vid SLU,   
 Lantbruksuniversitetet i Uppsala.   
                    
 Forskarna tillverkar i dag spindel-  
 tråd genom att plantera in spindel-  
 trådsgenen i en magbakterie och låta 
 den tillverka tråden.         
                    
 Materialet, som består av flera tusen 
 olika proteiner, kan få människo-   
 celler av olika slag att växa utanför 
 kroppen. Forskarna har hittills    
 lyckats få insulinceller att tillverka
 insulin utanför kroppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar