2011-03-19

Informationsmöte om fetmaoperationer i Falun 21 mars

Bariatric Center arrangerar ett informationsmöte om fetmaoperationer i Falun den 21 mars. Allmänheten kan lyssna på experter och ställa frågor om fetmaoperationer, men pressmeddelandet syftar till en pressinbjudan; så man kan alltså vara antingen hugad privatperson eller journalist för att gå på mötet.


Vore ju intressant om det från båda dessa kategorier fanns folk på plats som kunde ställa lämpliga frågor. Är en fetmaoperation verkligen den "enda" lösningen för övervikten?  Först kanske man ska ställa sig en ännu mer viktig fråga (se efter citatet):

Citat:

I Dalarna är 14 procent av kvinnorna och 13 procent av männen feta, de har BMI 30 eller mer. Personer med fetma har i genomsnitt 6–7 år kortare livslängd jämfört med normalviktiga, enligt Socialstyrelsen. Risken att drabbas av diabetes är fem till tio gånger högre och risken för hjärt- och kärlsjukdomar är två till tre gånger högre. Överviktiga personer lider också oftare av ledvärk, muskelvärk, artros och ryggsmärtor.

I Sverige utförs cirka 5 000 fetmaoperationer per år, men behovet är ännu större. Antalet fetmaoperationer ökar kraftigt. Samtidigt är vårdköerna till den offentligt finansierade vården långa. Därför väljer många att själva betala sin operation.

Den 21 mars arrangerar Bariatric Center ett informationsmöte i Falun där allmänheten kan lyssna på experter och ställa frågor om fetmaoperationer.
Kirurgi, dietist och sjuksköterska från Bariatric Center informerar om hälsoriskerna med fetma och vilka behandlingsmetoder som finns. Bariatric Center som erbjuder kirurgisk och medicinsk fetmabehandling har två kliniker i Sverige – i Stockholm och Lund.

Dag: 21 mars

Tid: 18:00
Plats: First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11 Falun
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar