2010-09-18

Medelhavskost förlänger livet

Mediterranean and carbohydrate-restricted diets and mortality among elderly men: a cohort study in Sweden
Per Sjögren, Wulf Becker, Eva Warensjö, Erika Olsson, Liisa Byberg, Inga-Britt Gustafsson, Brita Karlström and Tommy Cederholm 
Am J Clin Nutr (September 8, 2010). doi:10.3945/ajcn.2010.2934


Ytterligare ett krampaktigt försök att sänka lågkolhydratkosten till botten

Den som bara läser och inte använder hjärnan tror ju verkligen på budskapet att "medelhavskost" förlänger livet, emedan dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar "är förhöjd bland dem som åt mer likt Atkinsmodellen".

"Atkins" är inte likställt med all sorts lågkolhydratkost.  Ett flertal studier visar t.ex blodfetter blir bättre med Atkins - men när man i linje med kostmodellen efter en tid börjar öka på kolhydraterna blir blodfetterna sämre igen.

Med lågkolhydratkost typ LCHF ökar man inte kolhydraterna på samma sätt och blodfetterna håller sig förbättrade.


Vad är en klyscha?
Kliché eller klyscha är ett språkligt uttryck som har använts så mycket att det slitits ut och endast används av slentrian eller vana.
Källa: Wikipedia

I UNT fyrar man av följande klyscha:

– Våra resultat ger ytterligare stöd för hälsovinsterna av att äta en mer medelshavslik kost. Samtidigt ser jag dem som en varningssignal när det gäller effekterna på lång sikt av att dra ner på kolhydraterna och äta mycket animaliskt fett och proteiner, säger forskaren Per Sjögren vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Men det var ju inte det man undersökte!

Man använder här begreppet "Atkins" som en benämning på lågkolhydratkost. Men det var inte särskilt lågt - av den totala energin kom 43% från kolhydrater, 38% från fett [och därmed får man anta, 19% från protein], energivärden helt annorlunda mot de som förknippas med framför allt LCHF.

– Överlevnadschanserna var högst för dem som låg närmast en medelhavsdiet. Omvänt var dödligheten, i synnerhet i hjärt-kärlsjukdomar, förhöjd bland dem som åt mer likt Atkinsmodellen, säger Per Sjögren.


Här kommer det mest uppseendeväckande uttalandet:

– Men om redan en kosthållning med 43 procent kolhydrater ökar dödligheten är det svårt att tänka sig att en ännu mycket mer kolhydratfattig kost inte skulle ha någon negativ inverkan på överlevnadschanserna, i alla fall om fett- och proteinkällorna i huvudsak är animaliska, säger Per Sjögren.

GÖR OM - GÖR RÄTT - PER SJÖGREN!   Det går inte att gå in i en studie med förutfattade meningar. Det enda denna studie har för ögonen är att bevisa något man trodde sig veta redan från början.

Det står ju klart och tydligt: "det är svårt att tänka sig"... man vet man alltså inte eftersom det inte var det man tog reda på!


Vid en hälsokontroll i 70-årsåldern registrerades deltagarnas kost under EN VECKA av deltagarnas liv. Man använde sedan ett poängsystem(?) för att räkna ut vilka som ätit mest respektive minst likt några olika kostbudskap, bland annat Atkinsdiet och medelhavskost. 924 svenska män deltog och EFTER 10 ÅR sammanställdes uppgifterna. 215 deltagare hade dött, varav 88 i hjärt-kärlsjukdom.

Frågan är om man skiljde på naturligt fett som smör och konstgjorda fetter som margarin? 


Undrar hur resultatet hade sett ut med riktig lågkolhydratkost i stil med LCHF?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar