2010-06-03

Arla höjer mjölkpriset

Pressmeddelande från Arla

Välbehövligt tillskott för bönderna:

På styrelsemötet onsdagen den 19 maj beslutade Arla Foods styrelse att höja betalningen till ägarna med 20,4 öre från den 31 maj i enlighet med företagsledningens förslag. Arlanoteringen för juni blir 318,9 öre per kilo för konventionell mjölk och 450,7 öre per kilo för ekologisk mjölk (230,4 danska øre per kilo för konventionell mjölk och 288,3 danska øre per kilo för ekologisk mjölk).  

– Arlas intjäning fortsätter att utveckla sig bättre än budgeterat. Framförallt fortsätter den globala marknaden för mjölkpulver och ost att vara en motor för hela mjölkmarknaden.

 Hm, har inte smör och grädde ökat något...?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar