2012-07-21

"Friska män ska inte ta statiner"

"Healthy Men Should Not Take Statins"

Fritt översatt citat:

Ska en 55-årig ​​man som i övrigt mår bra, med systoliskt blodtryck på 110 mm Hg, totalkolesterol på 250 mg / dl, och ingen familjehistoria av tidig kranskärlssjukdom (CHD) behandlas med en statiner? - Nej.
Överväger de potentiella fördelarna de eventuella riskerna? Baserat på alla nuvarande bevis kommer en frisk man med förhöjt kolesterol inte att leva längre om han tar statiner. För varje 100 patienter med förhöjda kolesterolvärden som tar statiner i 5 år, kommer en hjärtinfarkt förhindras i 1 eller 2 patients. Att förhindra en hjärtinfarkt är ett meningsfullt resultat, men genom att ta statiner, kommer 1 eller fler patienter att utveckla diabetes och 20% eller mer kommer att uppleva invalidiserande symtom, inklusive muskelsvaghet, trötthet och minnesproblem.


Läs den engelskspråkiga artikeln i JAMA här.

Författare är Rita F. Redberg, MD och Mitchell H. Katz, MD.

Dr Redberg arbetar vid avdelningen för kardiologi, institutionen för medicin, vid University of California, San Francisco, och är redaktör för Archives of Internal Medicine.

Dr Katz arbetar för Department of Health Services i Los Angeles, Kalifornien. Dr Katz är också vice redaktör för Archives of Internal Medicine.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar