2013-03-24

"Kardiovaskulär prevention och livsstilsmottagningar”

Intressant blogginlägg av docent Ralf Sundberg:

Det alltmer långtgående korporativistiska samarbetet mellan vår offentligfinansierade sjukvård och kommersiella krafter går för långt. Stackars kollegor i sjukvården som kommer att vilseledas och stackars deras patienter.

Läs hela inlägget här

2012-12-04

Glukagon stimulerar glukagonproduktionen

Intressant pressmeddelande från Karolinska Institutet om produktionen av glukagon:

Nu har samma forskare visat att även hormonet glukagon kan stimulera sin egen nyproduktion. Det sker genom att hormonet binder till ett specifikt bindningsställe på de glukagonfrisättande cellerna i bukspottkörteln, något som påverkar olika signalvägar. Det leder i nästa led till en aktivering av den gen som producerar glukagon. Att hormoner som frisätts kan påverkar sin egen produktion genom denna typ av positiv återkopplingsmekanism verkar alltså ha en generell biologisk betydelse.

Snacka om intressanta "bi-fynd" från diabetesforskningen. Dock är detta troligen mer intressant för de som förstår hur stor roll glukagonet spelar för fettmetabolismen när det gäller viktnedgång med LCHF-kost, än just för framtida eventuellt nya diabetesmediciner. Med dessa fynd får man en hint om hur hur väl man bör utesluta kolhydraterna i kosten för att uppnå högsta möjliga effekt. Sen utesluts förstås inte påverkan av andra faktorer, men det känns ju lämpligt att sluta hälla bensin på elden innan man försöker släcka den med vatten.

2012-09-14

Bregott går till domstol

I förra veckan beslutade kommunfullmäktige i Herrljunga efter votering och minsta möjliga marginal, att endast smör och Bregott ska få serveras på kommunens skolor och dagis.

Tyvärr har det hamnat smolk i bägaren då fullmäktiges Mats Palm (S) och Finn Svensson (FP) har lämnat in en begäran om laglighetsprövning vid förvaltningsdomstolen. Man vill ha prövat om det är lagligt att välja ut ett enskilt varumärke som Bregott. Man säger att:


"smör kan ju vilken producent som helst tillverka, men Bregott är ett varumärke som endast Arla kan tillverka. Vi vill ha prövat om det är tillåtet att fatta beslut i fullmäktige som endast gynnar en identifierad producent av livsmedel”


Palm och Svensson har även begärt att beslutet ska inhiberas, dvs inte gälla, under tiden som förvaltningsdomstolen prövar om beslutet är lagligt.

Min kommentar


Det är ju hedervärt att man har kommit så långt i Herrljunga att man har förstått att utesluta margariner till skol- och dagisbarn!

Problemet här är väl egentligen inte beslutet blev inlämnat för granskning vid förvaltningsdomstolen, utan snarare att man inte tänkte tillräckligt när beslutet fattades. Tydligen togs saken upp i den livliga debatten som föregick beslutet, och varför begränsade man sig till ett specifikt märke på det man avsåg när det numera finns ett antal alternativ, t.ex Norrgott från Norrmejerier, Skånegott från Skånemejerier, Mjukt & Gott från Valio och Bredbar från Milko?

Vad tycker du, hur skulle kommunfullmäktige ha specificerat vad de avsåg?

Källa

2012-09-09

Argumentellt självmål - igen

Diskussion om LCHF mellan Dr Andreas Eenfeldt och Professor Claude Marcus i Studio Ett, i P1 2012-09-07:


Dr Andreas Eenfeldt säger att det är svårt att göra långsiktiga studier på kost och hälsa, och säger något i stil med:

"tänk dig själv att få 1000 personer att äta på ett visst sätt och 1000 andra att på ett annat sätt - i 20 till 30 år, det går nästan inte".

Journalisten säger: "Fast det är väl det som är vetenskap?"

Och visst är det så - men som sagt, det är nästintill omöjligt, och skapar säkert för stora osäkerhet i resultatet för att det ska gå att lita på (mycket händer på 20 år). Claude Marcus bekräftar detta med kommentaren:

 "det är svårt att tolka långsiktiga studier" och fortsätter "problemet är att folk inte alltid säger som dom är, dom säger inte alltid vad man äter, och man säger inte riktigt hur lång man är och vad man väger, så det är väldigt svårt med den här typen av studier".

och fortsätter sedan med:

"Därför ska man vara försiktig med att komma med kostråd som inte stämmer överens med vad det finns experimentella data som säger att det är bra".

Men Andreas sa ju det tidigare - det finns ingen metod för säkra långsiktiga studier - inte heller på den kost som rekommenderas av Livsmedelsverket!  Därmed gör ju både Claude Marcus och hela etablissemanget argumentellt självmål.

Jag menar egentligen inte att klanka ner på Claude Marcus, men är han verkligen den enda läkare med bakgrund i fetmabehandling som kan uppbringas till en "debatt"?  Finns det inga andra framstående läkare på området som kan få komma till tals nästa gång?

2012-09-08

OPD - Only Potatoe Diet

Ordföranden i branschorganisation Svensk Potatis ska genomföra ett experiment. Han ska prova att enbart äta potatis under 14 dagar, [tillsammans] "med lite matfett".

Enligt ATL ska läkare under tiden mäta blodsockerhalt, kolesterol, blodfett, blodtryck och vikten.

Man ska kunna följa experimentet på Svensk Potatis facebooksida.

En rapport från första dagen säger att Lars Elofsson har ätit 920 gram potatis. 

Min kommentar

Detta ska bli intressant att följa!

Det redovisas inte vilken mängd fett som har använts, bara "en klick smör". Bara potatisen har gett honom (så lite som) 1085 kcal fördelat på 18 gram protein, 30 gram fett och 173 gram kolhydrater (beräknat på enbart stekt potatis). 

Jag hoppas på att alla mätvärden redovisas öppet!

Men, jag vet inte riktigt hur seriös den här organisationen är - googlar man på "svensk potatis diet" så får man upp en träff till en sida hos denna branschorganisation där rubriken lyder "LCHF-diet leder till försämrad fertilitet!". Dock finns ingen text alls där man kan förkovra sig i ämnet. Bara en rubrik. Man kanske kom på att det inte finns något vetenskapligt stöd för sitt påstående?

Det är ju nämligen möjligt att äta sig gravid på LCHF-kost när man är ofrivilligt barnlös.

Andreas Eenfeldt är läkare och specialist i allmänmedicin och har förmodligen den absolut största sammanställningen av det vetenskapliga läget kring LCHF-kost:


Angående fertilitet så kan man där läsa följande vetenskaplig studie på PCO-S:
PCO-S
Mavropoulos 2005. Nutr & Metab. En mindre studie på LCHF och PCO under 24 veckor. Sex kvinnor som genomförde den hela vägen blev samtliga dramatiskt bättre, i samtliga rubbningar relaterade till PCO. Två av sex blev även gravida under studien, trots att de inte kunnat bli det tidigare.